Диуреза


Количество отделена урина за определен период от време.