Деменция


Вторичен упадък в когнитивните функции.