Дислипидемия


Количествени и качествени нарушения в нивото на липидите в кръвта.