Таламус


Структура от междинния мозък, която отговоря за обработката и по-нататъшното пренасочване на сетивните сигнали към мозъчната кора.