Левкоенцефалопатия


Патологичен процес в бялото мозъчно вещество.