Облитериране


Намаляване на просвета (най-често на кръвоносен съд).