Интермитентен


Периодичен, прекъсващ, възобновяващ се.