Дивертикул


Локализирано издуване на стената на кух орган.