Еферентен


Изнасящ, извеждащ, когато се отнася за кръвоносните съдове. Предаващ импулсите от нервните центрове към инервианите структури, низходящ.