Некроза


Смърт на тъкани в организма, водеща до пълна загуба на техните функции. Различават се две одновни форми - коагулационна некроза и коликвационна некроза.