Скротум


Мъдница, скротална торба. Кожно-мускулна торбичка, в която се разполагат тестисите.