Преливна инконтиненция, Ischuria paradoxa


За преливна инконтиненция (ишурия парадокса, ischuria paradoxa) се говори тогава, когато има непрекъснато и неконтролируемо изтичане на капки урина, вследствие на препълнен пикочен мехур. Възниква при слабост на детрузора или блокирана уретра, поради което изпразването на мехура е затруднено.