Септицемия


Наличие на бактерии в кръвта. Синоним - сепсис.