Ендемичен


Свойствен за дадена местност, държава и т.н.