Флуктуация


лат. fluctuare - вариране, колебание;

В медицинската литература се използва в смисъла на нещо, което се променя периодично.