Неокортекс


Област от мозъчната кора, разположена в областта на слепоочията.