Тремор


Неволеви бързи свивания и отпускания на мускулите, треперене.