Проксимално


От лат. proximalis — близък, означава по-близко разположен до тялото. Когато се използва за храносмилателната система - по-високо разположен в стомашно-чревния тракт, по-близък до устата и по-далечен от ануса.