Репликация


Размножаване, удвояване на молекулата на ДНК.