Латенция


Състояние, при което липсва активност и клинична изява.