Хепатопротектори


Медикаменти, които подпомагат чернодробния метаболизъм.