Хепатотропен вирус


Вируси, които се размножават в черния дроб.