Атаксия


Нарушена кординация на движенията при увреждане на малкия мозък.