Клонус


Многократно, ритмично съкращение на даден мускул.