Атетозни движения


Бавни, неволеви, чревеобразни движения на крайниците.