Атрофия


Намалени рамери на органи или тъкани поради недостатъчно хранене.