Афазия


Загуба на способността за говорене или разбиране на човешка реч.