Катаракта


Потъмняване на лещата на окото, т.нар. „перде”.