Контрактура


Трайно и необратимо съкращение на дадена мускулна група, което води до преобразуване на мускула и фиброзирането му.