Синдром на Прадер-Вили (Prader-Willi syndrome)


Генетично заболяване, характеризиращо се с понижен мускулен тонус, нарушения в развитието и хронично чувство за глад, водещо да ексцесивно затлъстяване.