Исхемия


Малокръвие. Недостатъчно кръвоснабдяване на дадена тъкан, орган.