Пареза


Частичнa загуба на движение на мускулите.