Регионерни лимфни възли


Лимфните възли, в които се дренира лимфата от дадена област на тялото.