Кои сме ние


Медик.бг е сайт, основан и поддържан от лекари и дентални медици, за да отговори на нуждите на хората от изчерпателна и компетентна медицинска информация. Подобряването на информираността и познаването на насоките в профилактиката на много от заболяванията в нашето съвремие води до по-ниска заболеваемост, по-ранно и точно диагностициране и съответно - до по-успешно лечение. Нашата цел е да предоставим достъпна и същевременно задълбочена и пълноценна информация относно най-новите и ефективни профилактични мерки във всички области на медицината и зъболечението. 

Всеки потребител може свободно да задава своите въпроси, на които ние се стремим да дадем бърз и прецизен отговор, който да насочи питащия към подходящ специалист. Затова и сътрудници на сайта са специалисти с богат опит и висока медицинска компетентност. Важно е да подчертаем, че предоставената от тях информация в никакъв случай няма за цел да препоръчва лечение или да поставя диагнози, без провеждане на клиничен преглед и извършването на необходимите изследвания. Отговорите на въпросите имат за цел единствено да ориентират питащия за състоянието му и към какъв специалист да се обърне за най-адекватно лечение.

Медицинските консултанти и специлиалисти от екипа на Медик.бг се грижат за ежедневното публикуване на актуални новости от сферата на медицината и здравословния начин на живот. Всеки желаещ  потребител би могъл да предложи за публикация в сайта статия или информация по всички теми, свързани с медицината, денталната медицина, здравето и здравословния начин на живот.

Екипът ни очаква предложенията и насоките на своите потребители, тъй като Медик.бг е създаден с грижа за Вашето здраве.