Дизеловите изпарения по време на бременност повишават риска от наднормено тегло на новороденото

26 Юли 2012

При проведени опити с бременни  мишки, които били подложени на живот със замърсен въздух, се оказало, че поколението им било с повишен риск от затлъстяване и инсулинова резистентност. Този ефект се оказва силно завишен при мъжки мишки ,които независимо от хранителния режим. Изследването, публикувано за първи път в FASEB Journal, показва зависимостта между дизеловите изпарения по време на бременност  и метаболитния синдром в късна възраст.

„Става ясно, че факторите на средата влияят много по-силно  на здравето ни, отколкото сме смятали и механизмите затова са ни все още неясни“ – твърди Джесика Болтън от университета Дюк в Дурам - „ Това е от голямо значение, особено  за по-бедните и замърсени квартали. Като насочваме вниманието в тази посока можем  да накараме правителствените структури  да започнат промени“.

Мишките били разделени на две групи, като на едните се подавал замърсен въздух за четири часа дневно през късната част от бременността. След това били изследвани различни хормони в зависимост от възрастта и качеството на приетата храна.

„Ако сте бременна и имате дълъг път до работата помислете отново дали да отворите прозореца на колата“.