Витамин Д може да има протектиращ ефект върху белия дроб при пушачи

20 Юли 2012

Дефицитът на витамин Д се свързва с лошо функциониране на белите дробове и по-бързо увреждане на дихателната работа при пушачи. Този факт, води до предположението, че витамин Д може да има протективен ефект срещу неблагоприятното влияние на тютюнопушенето върху дихателната функция.

Водещият изследовател на  проучване, провеждано в Бостън, Д-р Нанси Ланг обяснява: ”Изследвахме връзките между дефицитът на витамин Д, пушененто, белодробната функция и честотоата на влошаването й.  В изследването бяха включени 626 възрастни мъже за период от двадесет години. Открихма, че нормалното ниво на вит Д има предпазващ ефект върху белодробната функция при пушачи.”

Нивата на витамин Д са били определяни трикратно по различно време в периода 1983 до 2003г, а белодробната функция е била изследвана паралелно, посредством спирометрия.

При изследваните с дефицит на витамин Д, за всяка една година тютюнопушене, форсираният експираторен обем за една секунда (ФЕО1) е намалявал с 12 мл, докато при тези с нормални стойности на витамина, намаляването е само с 6,5 мл. При продължително проучване дефицитът на вит Д води до задълбочаващо се  понижаване на ФЕО1 при пушачи във всички случаи.

При изследване на непушачи, не се наблюдава значимо влияние на нивата на витамин Д върху белодробната функция или върху нейното понижение, което насочва към извода, че вит Д може да модифицира увредите върху белите дробове при пушачи, като ефектите вероятно се дължата на противовъзпалителните и антиоксидантни свойства на витамина.