Спонтанна бременност след криосъхраняване и трансплантция на овариална тъкан.

08 Юли 2012

Въпреки, че първото успешно съхраняване на фертилитет чрез замразяване и присаждане на овариална тъкан беше съобщено преди около осем години, тази техника остава все още експериментална и се прилага само в няколко специализирани центъра по света.  Сега с обявяването на първата бременност след приложението на техниката, последвано от живо раждане в Италия, са налице показатели за приобщаването на методиката към инструментите на репродуктивната медицина, което може да доведе до разширено приложение в голям брой медицински центрове.

В конкретния случай, се касае за 21 – годишна пациентка, която е насочена към криосъхранение на овариална тъкан поради диагностициране на заболяване на кръвта, изискващо химиотерапия и присаждане на костен мозък. Чрез двустранна биопсия на яйчниците е взета кортикална яйчникова тъкан. В последствие тъканта се подлага на бавно замръзяване и съхранение в течен азот. Опасенията на специалистите се оправдават и след животоспасяващата химиотерапия се наблюдават сериозни нарушения във функцията на яйчниците, които биха довели до инфертилитет, ако не е била приложена криосъхраняваща процедура и последваща трансплантация.

Случаят, докладван от Д-р Дженарели,  е забележителен не само като първи успешен опит за съхраняване на детеродна функция чрез замразяване и трансплантиране на овариална тъкан в Италия, но и като случай с най-голям интервал между замразяването и успешната трансплантация – повече от 7 години. „По този начин се демонстрира възможността за реализиране на бременност, дори няколко години след  криосъхранявянето” обяснява Д-р Дженарели.