Открит е нов маркер, който предсказва риска от развитие на астма и атопичен дерматит

13 Септември 2011

Датски учени откриха маркер в урината, който показва риска от развитие на астма и атопичен дерматит още от едномесечна възраст.

Признаците на атопия може да присъстват дълго преди симптомите да започнат, дори и в едномесечени бебета, според проведено изследване в Дания. Проучването е установило, че нивото на откривания в урината еозинофилен протеин-X (U-EPX), който е маркер за възпалителни изменения при новородени, е свързан с висок риск от алергична сенсибилизация и екзема в по – късна възраст.

Атопията е сборно понятие за предразположението към астма, алергии и атопичен дерматит.

Изследователите са измерили нивата на ф-EPX и няколко други маркера за възпаление в 369 здрави едномесечни бебета родени от майки астматички в Копенхаген.

Децата са били оценявани за алергична реакция към 16 общи инхалаторни и хранителни алергени на възраст от 6 месеца, 18 месеца, 4 години и 6 години.

Когато изследователите са анализирали получените данни за наличие на връзка между нивата на ф-EPX и бъдещо развитие на алергия и астма, те са установили, че повишените нива на протеина при едномесечни бебета е било свързано с 49% увеличение на риска от алергична сенсибилизация към иналаторни и хранителни алергени.

И накрая, бебета, чието U-EPX е в горната четвърт са имали 40% по-голям риск за развитие на екзема на около шест годишна възраст, отколкото тези с по-ниски стойности.

Д-р Бисгаард, като заключение, твърди, че „подобна информация може да ни помогне да се идентифицират най-рисковите групи деца от много ранна възраст, които да се пренасочват за последващо внимателно наблюдение и превенция, както и индивидуализирано лечение. Това пренасочи нашите изследвания от това, което директно причинява астма, екзема и алергия, и ние сега се фокусираме върху събитията в първите месеци от живота или дори преди раждането. "