Менструалните болки увреждат мозъка

01 Март 2012

Менструалните болки и спазми са често пренебрегвани като неудобство, но проучвания показват, че ежемесечното страдание може да довежда до нарушения на мозъка на жените.

Изследователи в Тайван използвали специален метод за мозъчно изобразяване (voxel-based morphometry), за да анализират структурата на мозъка при 32 жени, които имали умерени до тежки менструални спазми, при редовен менструален цикъл от няколко години. Изследвани били и 32 дами, при които липсва изразена менструална болка.

Дори без менструална болка, при участничките в проучването, които споделили за наличието на спазми по време на менструация, били открити необичайни находки в сивото мозъчно вещество, докладва авторът на проучването д-р Jen-Chuen Hsieh. Различията в мозъчната структура се откривали в зони, отговорни за обработка на болковите стимули, емоциите, както и за ендокринните функции. Били установени зони с намален и увеличен обем, спрямо нормалната образна находка.

Остава неясно, как промените в мозъка могат да повлияят усещането за болка, но проучването показва, че менструалната болка може да има същите ефекти върху мозъка, както хроничната болка при различни болестни състояния. Повтарящите се мъчителни болки довеждат до свръхчувствителност на мозъка, което още повече увеличава страданието.

„Продължителната периферна болка във времето, може да доведе до пластични промени в мозъка, като израз на реактивна адаптация”, твърди авторът на проучването. Това може би е ключовият механизъм, който предизвиква „хронифициране” на болката и по-продължително страдание.

Менструалните болки и спазми в долната част на корема са най-честият гинекологичен проблем при жени в детеродна възраст. Това е едно от първите проучвания, което насочва по-голямо внимание към този проблем, показвайки, че това страдание оказва въздействие върху качеството на живот на жените и може би уврежда техния мозък. Цикличната силна болка не бива да бъде подценявана.

Източник: Center of Young Women’s Health