Възпроизводството на ракови клетки се повлиява от специфично-модулирани честоти

31 Януари 2012

Съществува клинично доказателство, че много ниски и безопасни нива на амплитудно-модулирани електромагнитни полета разкриват терапевтичен отговор при пациенти с рак. Електромагнитните вълни се подават чрез специална сонда, аплицирана интрабукално (в бузата). Така или иначе все още не е ясен механизмът, по който нискоинтензивните електромагнитни полета оказват антипролиферативен ефект върху раковите клетки.
За да разберат механизма на новото откритие, учените използвали клетки от чернодробен рак изложени на честота 27, 12 MHz ин витро, пригодени за репликация, както при ин виво условия. Честотите, с които се въздействало върху клетките били тумор-специфични, идентифицирани чрез biofeedback-методи преди това у заболелите пациенти. Тумор-специфичните честоти били открити случайно в областта 100Hz - 21kHz.
Резултатите показали, че растежът на клетките от рак на черния дроб и рак на млечната жлеза бил значително намален при въздействие със съответните доказани тумор-специфични честоти. Нискомодулираните честоти същевременно не оказали ефект върху пролиферацията на нормалните чернодробни клетки и здравите епителни клетки на млечната жлеза, съответно. Най-вероятно електромагнитните вълни блокират делителното вретено.
Това откритие разкрива нови механизми за контрол на раковата пролиферация, при това без засягане на нормалните тъкани. Новият метод може да намери широко приложение в онкологията занапред.

източник: British journal of Cancer