Преждевременното раждане се отразява на дихателната функция в по-късна възраст

08 Януари 2012

Честотата на ражданията преди термин показва тенденция към нарастване в развитите страни. В САЩ честотата му нараства от 9,5% през 1981г., 12,5% през 2005 г., до 20% на ражданията 32-33 седмица и 60-70%- 34-36 седмица.

Преждевременното раждане е свързано с незрелост на белодробните структури. Обикновено, обаче, вниманието се фокусира върху децата, родени преди 32 седмица, когато белите дробове са в т.нар. каналикуларен и ранен сакуларен стадий на развитие. По-късно преждевременно родените, обаче, (33-34 седмица) също са с незрели бели дробове, намиращи се в етап на развитие - в т.нар. късен сакуларен стадий. И въпреки, че те не се нуждаят обикновено от апаратна вентилация и интервенции за поддържане на дишането, вероятно в дългосрочен план тяхната дихателна функция също е повлияна.

Във връзка с това учени от университета в Кардиф (Professor Sailesh Kotecha, Department of Child Health, School of Medicine, Cardiff University) провели проучване, което сравнява параметрите на дихателната функция при деца на възраст 8-9 и 14-17 години, родени преждевременно (33-34 и 35-36 седмица) и на термин (>37 седмица). Децата били разделени на 4 гестационни групи, родени съответно: 25-32 седмица, 33-34, 35-36 и след 37 седмица.

На 8-9-годишните деца дихателната спирометрия показала по-ниски стойности на всички показатели за дихателна функция в групата, родени 33-34 гестационна седмица, в сравнение с децата родени по-късно. Показателите били сходни с тези на групата 25-32 седмица. Децата на 14-17-годишна възраст показали подобрение по отношение на някои параметри - по-рано родилите се са показали сходни стойности на експираторния обем и форсирания експираторен обем с останалите групи деца. Все пак някои други показатели останали значително по-ниски.

 

източник: thorax.bmj.com