Контролът на артериалната хипертония може да подобри когнитивните функции

22 Декември 2011

Артериалната хипертония има отношения към съдовите нарушения и когнитивните функции, тъй като води до хронична хипоперфузия на различни области на мозъка. Това от своя страна води до намалено снабдяване с кислород и намаляване на мозъчно-съдовия резерв. Ето защо наличието на артериална хипертония и свързаните с нея съдови нарушения и вариации в артериалното налягане, водят до намалена концентрация и работна памет.

Данните от няколко клинични проучвания показват, че антихипертензивната терапия има благоприятен ефект върху паметта, установено чрез провеждане на тестове за когнитивни функции. Едно от тези проучвания показва, че понижението на систолното артериално налягане намалява риска от деменция с 50% (както съдова деменция, така и деменция от Алзхаймеров тип). Антихипертензивната терапия при пациенти с прекаран инсулт намалява риска за микроваскуларни лезии и повторни инциденти с 30%. Най-вероятно протективният ефект е по-добре изразен при комбинирана терапия.

Приема се, че съществуват убедителни доказателства за връзката между артериалното налягане и когнитивността. Това се дължи на микроваскуларните лезии, които предизвиква артериалното налягане, а те от своя страна могат да доведат до когнитивен дефицит и деменция. Данните от клинични проучвания показват, че лечението и контролът на артериалната хипертония, е един от начините за профилактика на съдовите нарушения и заболявания и техните ефекти върху мозъка.

Източник: www.nature.com