Приложение на инхибитори на протонната помпа през ранна бременност

24 Август 2011

Инхибиторите на протонната помпа (PPIs), са група медикаменти широко използвани за дълготрайно подтискане на стомашната солнокисела секреция. Към групата се отнасят Омепразол, Ланзопразол, Есомепразол, Пантопразол, Рабепразол, Декланзопразол (това са генеричните имена на медикаментите, в аптечната мрежа те се предлагат под своите търговски имена, които са различни за различните фирми производителки).

Симптомите на гастро-езофагеален рефлукс са чести при бременните жени. PPIs са най-ефикасните лекарства при гастро-езофагеален рефлукс и следователно са и най-изписваните медикаменти при това състояние. Имайки впредвид, че голяма част от бременностите не са планирани, много жени могат да бъдат неволно изложени на въздействието на тези медикаменти през ранните фази на бременността. Информацията за използването на PPIs при бременни обаче е ограничена. Въпреки, че надеждни проучвания при животни са доказали тератогенното (причиняващо увреди на ембриона) действие на тези медикаменти, според FDA Омепразол е класифициран като медикамент в категория С при бременност, което означава, че е научно доказан рискът при животни, но информация за такъв при хора не е налична. Всички други PPIs се класифицират като лекарства от категория В при бременност, което няма доказан риск за ембрио- и фетотоксичност при животни, а информация за риска при хора не е налична.

Метаанализи на няколко кохортни проучвания, включващи общо около 1500 жени употребявали PPIs през първия триместър на бременността показват, че тази група медикаменти не увеличава статистически значимо риска от вродени дефекти при раждане. Въпреки това научно потвърдената информация по този въпрос е все още ограничена и недостатъчна.