Новости в лечението на диабетната ретинопатия

07 Декември 2011

Диабетната ретинопатия е водеща причина за слепота в развитите страни. Около една трета от пациентите със захарен диабет развиват диабетна ретинопатия през живота си. Освен това тя е маркер за други усложнения на диабета: нефропатия, ендотелна дисфункция, съдови усложнения на системни артерии. Основни рискови фактори, водещи до усложнения при диабета са: хипергликемия, хипертония, дислипидемия, хормонален дисбаланс (например рискът е повишен при бременност и по време на пубертета) и др.

В резюмиран вид, ето основните съвременни методи за лечение на диабетната ретинопатия (публикувано в списание Lancet):

  • Оптимален контрол на кръвната захар, артериалното налягане, липидните нарушения (ако има такива);
  • Лазерна фотокоагулация – средство на първи избор при лечение на пролиферативната диабетна ретинопатия, тъй като спира прогресията на ретинопатията и неоваскуларизацията (образуване на нови съдове);
  • Витректомия (премахване на стъкловидното тяло) – метод на хирургично лечение при пациенти с напреднало заболяване, особено в случаи със застрашаващи зрението усложнения: кръвоизливи в стъкловидното тяло, тракционно отлепване на ретината;
  • Интраокуларно (вътреочно) инжектиране на кортикостероиди и инхибитори на съдовия ендотелен растежен фактор (VEGF);
  • Интравитреално (в стъкловидното тяло) приложение на кортикостероид, съчетано с лазерна терапия;
  • В процес на проучване са нови инхибитори на растежни фактори, нови локални средства, хирургични импланти, регенеративна терапия и др.

Диабетната ретинопатия е индикатор за разпространено микроваскуларно увреждане при пациентите със захарен диабет. Наличието й налага преоценка на сърдечно-съдовия риск и наблюдение от страна на различни специалисти.