Лаптопите с Wi-Fi увреждат сперматозоидите

01 Декември 2011

Мъжете, които слагат лап-топа в скута си, включен към безжична интернет връзка имат по-голям риск от намаляване на подвижността на сперматозоидите и увеличаване на фрагментацията на ДНК в ядрата им, което, на теория може да намали техните оплодителни способности. Такива са резултатите от изследванията, проведени от учени от Nascentis Medicina Reproductiva в Аржентина и Eastern Virginia Medical School, САЩ.

Подвижността на сперматозоидите отразява, какъв процент от сперматозоидите в спермата се движат. Изследванията са проведени в изкуствени условия. Мъжете не са тествани с компютри в скутовете – семенни проби са поставяни под лаптопите за четири часа и след това са тествани.

Отдавна се знае, че лаптопите увреждат сперматозоидите, защото излъчват топлина, на която, ако тестисите са подложени за дълъг период от време, увреждат функцията им.

Авторите предполагат, че действието на електромагнитните лъчи, излъчвани от компютъра, включен към безжичен интернет, е от основно значение. Те провели опити да засекат разликите в лъченията между включен и изключен Wi-Fi приемник и резултатите били красноречиви – лъченията били много по-големи.

Авторите, както и други учени, допълват, че са необходими още много изследвания върху хора, които да проследят дългосрочно фертилните им функции, вземайки предвид още много социални фактори. Дотогава това изследване може да се разглежда просто като „любопитно”.

Въпреки всичко, това е едно от първите изследвания проучващи връзката между лаптопите с безжична връзка и оплодителната способност на мъжете. Ако бъдещите проучвания докажат някаква връзка, това може да наложи промяна в технологията, но въпреки всичко е добре мъжете да го слагат на масата, а не върху краката си!