Ефектът на бирата и виното върху сърцето

28 Ноември 2011

Проучване, публикувано в European Journal of Epidemiology, се опитва да разграничи ефектите от прием на вино, бира и концентрирани алкохолни напитки върху риска от сърдечно-съдови заболявания. Италианските изследователи са провели задълбочени мета-анализи, използвайки модерни статитстически похвати.

От проведени 16 изследвания сборните резултати сочат, че бирата и виното имат протективен ефект върху сърдечно-съдовата система. Виното показва максимален ефект (около 31%) при среден дневен прием от 21 грама алкохол. За бирата максимален  ефект (42%) се наблюдава при 43 грама среден дневен прием алкохол. Статистически достоверна връзка между приема на концентрати и намален сърдечно-съдов риск не е наблюдаван. 

Проблем на мета-анализите е невъзможноста да се контролират променливите, които не са включени в докладите. Такава променлива е начина на пиене, честота, запойно пиене и т.н.

Резултатите не дават основание за окончателни заключения, каквото е разпространеното твърдение за наличието на полифеноли в бирата и виното и връзката им с протективни ефекти, нито че алкохолното съдържание има изобщо някакво отношение. Липсата на статистически резултати относно приема на концентрати може да има връзка с различните навици като запойното пиене, което не е включено като фактор в изследването.