Скрининг за рака на яйчниците – подобрява ли се прогнозата?

21 Ноември 2011

Всяка година 21 000 жени се диагностицират, а над 15 000 умират от овариален  карцином  (рак на яйчниците). Това е най-смъртоносният карцином на репродуктивната система у жената. Карциномът в 1 стадий, който е ограничен само в яйчника, има 92 % преживяемост, но в повечето случаи заболяването се диагностицира в напреднал стадий, когато преживяемостта е едва 30 %. Ето защо, търсенето на начини за ранна диагноза на заболяването е от изключителна важност. Засега учените предлагат за целта изследване на туморния маркер CA-125 в кръвта, както и трансвагиналната ултрасонография (ултразвук). Но ефективни ли са тези методи?

За съжаление клинично проучване, продължаващо 13 години – PLCO trial (Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer screening trial), показва, че не са. Проучването обхваща близо 80 000 жени на възраст между 55 и 74 години. Ежегодно на участничките в проучването е бил изследван CA-125 и е правен трансвагинален ултразвук. Резултатите са разочароващи. Разликата в преживяемостта в двете групи (на изследвани и неизследвани жени) не е статистически значима. Това показва, че провеждането на горепосочените изследвания е излишно. Нещо повече – жените от скрининговата група са били подложени на повече интервенции, изследвания, оофоректомии (премахване на яйчника) при съмнение за злокачественост, което пък завишава с 20% усложненията, свързани с хирургичните интервенции.

В заключение скринингът за рака на яйчника, провеждан чрез измерване на CA-125 и трансвагинален ултразвук, не е ефективен. Този вид скрининг е довел до фалшиво позитивни резултати, повече хирургически усложнения и дискомфорт от изследванията. Ранното диагностициране на овариалния карцином е от жизнена важност, но явно скринингът трябва да бъде друг. Проучванията предстоят.

източник: The Journal of the American Medical Association