Нарушен сън? Приемате ли алкохол?

18 Ноември 2011

Алкохолът често се приема вечер с цел успокояване и по-лесно заспиване. Често, обаче, точно тези хора, които го правят, се оплакват от смущения в съня.

Влиянието на алкохола върху съня се изучава от повече от 50 години. Определено той помага за по-бързото заспиване, но неговият ефект бързо се изчерпва, което води до по-лесно събуждане. А има ли разлика между ефектите на алкохола върху съня при мъже и жени?

Последно проучване от май 2011, което включва 100 индивида, показва следните заключения. Според  дизайна на проучването, част от участниците са приели алкохолна напитка, а част от тях – плацебо. За точно определяне ефекта на алкохола, количеството на неговия прием се определяло според  достигнатата концентрация в кръвта, изчислена след направени измервания (тъй като всеки индивид има различен метаболизъм). Всички участници попълнили въпросник относно качеството на съня и начина, по който се са чувствали през нощта и на сутринта (субективна оценка). Освен това, на всеки участник, качеството на съня е проследявано чрез полисомнография (метод за изследване на пациента в сънно състояние). Крайните резултати показват по-лошо обективно и субективно качество на съня при индивидите, приемали алкохол. Резултатите показват и различие в пола: изглежда при жените приемът на алкохол се отразява по-зле върху съня, отколкото при мъжете. Приелите алкохол жени имали по-малко часове качествен сън, сънят им бил неспокоен и прекъснат, събуждали се по-често и за по-дълги периоди. Това вероятно се обяснява с различния метаболизъм при двата пола.

Изводът изглежда ясен. Алкохолът, в малки или по-големи дози, няма да ни помогне да спим по-добре.

Източник: Dr. Sandra Fryhofer, a new study in the May 2011 issue of Alcoholism: Clinical and Experimental Research