Спермограма

10 Август 2017

Спермограмата представлява качествено изследване на спермата. То дава информация за броя, морфологията и виталитета на сперматозоидите. Използва се за оценка на оплодителната способност и за преценка на ефекта от вазектомия.

Предпочитаният метод за вземане на семенна течност е чрез мастурбация. Това може да стане или  в домашни условия или в специални стаи в клиничния център, където се изследват пробите. Препоръчва се полово въздържание 2-5 дни. По – дългият период се очаква да влоши качеството на спермата като увеличи броя на неподвижните сперматозоиди. Спермата трябва да се предостави в лабораторията максимум 30 – 60 минути след еякулацията.

Семенният анализ, както е известна още спермограмата, се води от строги критерии, установени от Световната Здравна Организация. Ето установените показатели и референтните им стойности (източници  - СЗО и Европейска Асоциация по Урология):

1. Обем на еякулата – 1.5 мл (1.4 – 1.7)
2. рН-7,2-7,8
3. Вискозитет - втечняване до 30 мин.
4. Брой на сперматозоидите в 1мл - над 15 000 000
5. Общ брой сперматозоидите - над 39 000 000
6. Подвижност (мотилитет) за 60 минути :
- Прогресивно подвижни – над 32%; Подвижни – над 58%
7. Морфология - над 4% с нормална морфология
8. Левкоцити – 2-5 

Когато семенната течност отговаря на нормите се говори за нормозооспермия. Отклоненията от нея са следните:

Аспермия – липса на семенна течност;

Олигоспермия – малък обем на спермата;

Азооспермия – липса на сперматозоиди в спермата.

Криптозооспермия – липса на сперматозоиди в яекулата, като такива се откриват само след центруфогиране и то в незначителни количества;

Олигозооспермия – намалено количество сперматозоиди в спермата;

Астенозооспермия – намалена подвижност на сперматозоидите;

Тератозооспермия – намалено количество на морфологично нормални сперматозоиди под 4 %.

Олигоастенотератозооспермия – синдром изразяващ се в намалено количество сперматозоиди, които са с намалена подвижност и с нарушена морфология.

Към семенния анализ се изследва още:

Фруктоза – липсата й говори за проблем в семенните мехурчета;

рН (киселинност) – при нискко рН вероятно се касае за проблем в семенните мехурчета. Високо рН може да се причинява от инфекция

Левкоцити – наличието им говори за инфекция;

Временно влошаване в някои от показателите може да се дължат и на някои от следните причини:

-       Дълго полово въздържание (над 5 дни);

-       Вирусно или друго инфекциозно заболяване;

-       Злоупотреба с алкохол, медикаменти, наркотици и др.;

-       Лошо съхранение и пренос на пробата;

-       Тежък психоемоционален или физически стрес.

Нашите специалисти имат богат опит в лечението на всички отклонения в спермограмата и проблемите на мъжкото безплодие

Свържете се с нашият екип:

Д-р Ангел Еленков д.м. – уролог-андролог

Д-р Александър Кръстанов д.м. – уролог

 

Вижте нашите статии:

Мъжко безплодие и отклонения в спермограмата

Азооспермия