Антихистамини намаляват лошите спомени

28 Октомври 2013

Проектът за разчитане на човешкият геном води до множество открития за различни човешки качества, но използването на тази информация за разкриването на действието на нови лекарства е засега една от трудните задачи пред учените.  Изследователи описват съединения, свързани с човешката памет, едно от които има свойството да редуцира лошите спомени.

Изследователи от базелския университет, вярват, че техните открития могат да подпомогнат лечението на посттравматичното стресово разстройство. Според  статистически данни Националния институт за психично здраве, посттравматичното стресово разстройство засяга 7,7 милиона възрастни  американци, но е известно, че децата също са засегнати.

Симптомите на посттравматичното разстройство могат да се групират по следния начин:

1.симптоми на повторно преживяване - връщане отново в ситуация, кошмари, плашещи мисли

2.симптоми на отбягване - избягване на спомените за събитието, чувство на емоционална скованост, чувство на вина, загуба на интереси

3.симптоми на свръхвъзбудимост - плашливост, тревожност, трудно заспиване

Учените провеждат мултинационално съвместно проучване за определяне на генетичните предпоставки на емоционално свързаната памет, която е свързана с посттравматичното разстройство. Екипът идентифицира 20 прицелни за лекарства гени в два генни региона:

-за лиганд - рецепторните взаимодействия

-за продължителното нервно подтискане

В проучването, което е двойно сляпо и плацебо контролирано се наблюдават и изследват съединения, които взаимодействат с един от генните продукти.

Резултатите са твърде интересни. Оказва се, че популярните антихистаминови медикаменти са въвлечени активно в тези взаимодействия и само една доза може да има за резултат сериозно намаляване на неприятните спомени, като в този случай това са отблъскващи картинки, които са показани на участниците.

Оказва се, че антихистамините не влияят на индеферентните и позитивни спомени, съответно от неутрални и весели картинки.